HEMOROİDEKTOMİ AÇIK MI? KAPALI MI

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizin hemoroidektomi sonuçlan değerlendirilmiştir. Hemoroid genel cerrahinin yaygın . ameliyatlarından biridir. 1 ve 2. derece hemoroidlerde konsemtif tedavi yöntemleri genellikle yeterli olabilirken 3, ve 4. deröcö hemoroidler ve kanaııılı hemoroidlerde çoğunlukla hemoroidektomi endikasyonu doğmaktaflır. Cerrahi tedavideki tekniklerin birbirine üstünlüklerinin olup olmadığım araştırmak istedik Yöntem: Bu çalışmada Mayıs 2006 ve Mart 2008 arasında öpere edilen 45 vaka retrospektif olarak değer...

TİROİD - GUATR

Tiroid bezi boyun ön bölümünde Adem Elması’nın altında bulunur. Bezin sağ lob ve sol lobu vardır. Tiroid bezi tiroid hormonları salgılar. Tiroid hormonlarının görevi ise vücudumuzun metabolizma hızını ayarlamaktadır. TİROİD HASTALIĞININ GELİŞME RİSKİ KİMLERDE FAZLADIR? ıyod eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyod almayanlarda Ailesinde tiroid hastalığı olanlarda Diabetes mellitus (şeker hastalığı), romatoid artrit ve persiniyöz anemisi olanlarda Gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda 60 yaşın üzerindeki kadınlarda 70 yaşın ü...

İDYOPATİK GRANÜLOMATÖZ MASTİT OLGULARIMIZ

Amaç: idyopatik granülomatöz mastit (İGM) etyolojisi bilinmeyen, nadir görülen bir meme hastalığıdır. Bu çalışmada hastanemiz olgularını ve uygulanan tedavi protokollerini literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık. Yöntem: Hastanemiz Genel Cerrahi Kliniklerinde Ocak 2000 - Aralık 2004 yılları arasında İGM saptanan 16 kadın hastanın verileri irdelendi. Bulgular: Hastaların yaş aralığı 23-52, ortalama yaş 35’dir. Hastaların geliş şikayetleri; kitle (10), apse (4), meme başı akıntısı (2) olduğu görüldü. Kitle şikayeti olan has...

Online Randevu

Op.Dr. Aylin Hande Gökçe

Özgeçmiş

Op.Dr. Aylin Hande Gökçe

Kişisel Bilgiler

  • AD-SOYAD: AYLİN HANDE GÖKÇE
  • DOĞUM YERİ VE TARİHİ: İSTANBUL / 28.08.1979
  • ULAŞIM BİLGİLERİ: ahgokce79@hotmail.com
  • MEDENİ DURUM: EVLİ
  • ÇOCUK: 2
  • YABANCI DİL: İNGİLİZCE
Op.Dr. Aylin Hande Gökçe

1984-1989 MEDENİ BERK İLKOKULU ATAKÖY/İSTANBUL
1989-1992 MEDENİ BERK ORTAOKULU ATAKÖY/İSTANBUL
1992-1995 HASAN POLATKAN LİSESİ ATAKÖY/İSTANBUL
1995-2001 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2004-2010 S.B.İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1.GENEL CERRAHİ BÖLÜMÜ
MECBURİ HİZMET:
2010-2011 75.YIL MALATYA AKÇADAĞ DEVLET HASTANESİ
ÖDÜLLER
. TÜRKİYE TEZ YARIŞMASINDA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 2010 YILINDA TEŞEKKÜR BELGESİ

. 2002 YILINDA İŞYERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI. 2011 YILINDA SERTİFİKA YENİLEME VE UZATMA KURSU
. 2005 STAPLER VE LAPAROSKOPİ KURSU
. 2008 TRAVMA VE RESÜSİTASYON KURSU
. 2009 5.TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ENDOSKOPİYE GİRİŞ KURSU SERTİFİKASI
. 2010 İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ NDE KURS ENDOSKOPİ SERTİFİKASI (TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ)
TEZ: MATRİKS METALLOPROTEİNAZLARIN İNGUİNAL HERNİ ETİYOLOJİSİNDEKİ ROLÜ. 2009

.Gökçe Aylin Hande, Aren A, Gökçe FS, Dursun N, Barut [Reliability of ultrasonography for diagnosing acute appendicitis].[Article in Turkish] . Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi.2011 January;(1).19-22
. Aren A, Gökçe Aylin Hande, Gökçe FS, Dursun N. Roles of matrix metallo proteinases in the etiolgy of inguinal hernia. Hernia. Epub. (Kabul yazısı mevcut)

. A.R. Hatipoğlu, E. Karagülle, K. Karakaya, Feridun Suat Gokce, İ. Abcı . Dokuz Yıllık Travma Olgularımız. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Year: 2001 Volume: 7 Issue: 2 91-95
. Multinodüler guatrda tiroit kanseri sıklığı. Aylin Hande Gokce, Acar Aren, Feridun S. Gokce, Tuğçe Çay, Erol R. Bozkurt, Gürhan Celik, Ibrahim Aydin. The Medical Journal of Istanbul Education and Research Hospital, 2008:1;70-72
. Akut apandisitin yaş, cinsiyet, lökosit değerleri ile ilişkisi. Acar Aren , Aylin Hande Gokce, Feridun S. Gokce, Kerim Özakay, Şefika Aksoy, Binnur Karagöz, Gürhan Çelik, İbrahim Aydın. The Medical Journal of Istanbul Education and Research Hospital, 2009:3;126-129

İletişim Formu

En kısa sürede size dönüş sağlayacağız.